CIT Catalunya 2020 s’adreça a totes les entitats i agents que formen i/o han de formar part activa de l’ecosistema nacional d’innovació tecnològica:

  • Empreses tant dels sectors tecnològics com dels diversos sectors presents a l’economia catalana, tant els determinats com a sectors principals com els emergents.
  • Universitats i entitats de suport a la innovació, recerca i transferència tecnològica.
  • Administracions públiques i agents socials.
  • Ciutadania i entitats de la societat civil.