El proper 29 de juny tindrà lloc el curs de Finançament per a la Innovació organitzat per l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE), amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa).

L’activitat permetrà descobrir les diferents vies de finançament disponibles per a projectes de R+D+i, analitzar el seu impacte dins de l’empresa, aprendre a implementar-les i fomentar-ne l’ús segons les necessitats de cada tipologia d’empresa participant.

El curs és gratuït i s’impartirà de 15:30h a 19:30h de la mà del soci-fundador i gerent de MP Consultors, Pep Palà, professor de Gestió de la Innovació a l’IQS i també Gerent de Clustermoto.

La formació està orientada a directors de R+D+i, directors financers, directors generals i tècnics de R+D+i de qualsevol petita o mitjana empresa.

Et presentem un resum del programa i continguts del curs:

Les vies de finançament disponibles per a projectes innovadors es divideixen en:
• Subvencions o ajudes atorgades per Organismes Públics locals, regionals, nacionals o comunitaris que pretenen fomentar l’assoliment d’uns determinats objectius socials, com ara impulsar, regenerar, o consolidar un determinat sector o àrea d’interès en la R+D+i.

• Incentius fiscals o mecanismes de finançament considerats com a indirectes (no hi ha una entrada de recursos, sinó que representen una disminució de costos) i que són ajuts fiscals atorgats pels diferents Òrgans o Entitats tributàries i es troben lligats al compliment de determinades clàusules o compromisos.

• Sistemes alternatius de finançament per part d’inversors privats, ja sigui de manera individual o col·lectiva.

Els objectius específics del curs són:

-  Conèixer totes les vies de finançament disponibles per a la innovació (finançament per a projectes acabats (passat);  per a projectes en marxa (present); per a projectes futur).
- Conèixer els requisits bàsics per a la sol·licitud d’aquestes vies de finançament.
- Aprendre les directrius bàsiques per a la redacció d’una memòria de R+D+i de qualitat.

El temari :

1.- Vies de finançament disponibles per als projectes innovadors (Incentius Fiscals, com ara Deduccions Fiscals per R+D+i, Bonificacions i Patent Box; Ajuts Europeus; Ajuts Nacionals i Regionals; i vies alternatives de finançament).

2.- Requisits basics per a la sol·licitud d’ajuts pel finançament de projectes de R+D+i.

3.- Seguretat Jurídica en l’aplicació dels Incentius Fiscals: Instruments per obtenir seguretat jurídica en l’aplicació dels incentius fiscals, com són la certificació dels projectes de R+D o IT i la posterior tramitació de l’informe motivat que emet el Ministeri d’Economia i Competitivitat al Ministeri d’Hisenda i administracions públiques.

4.- Directrius per a la defensa d’una Memòria d’R+D+i, incloent en aquest apartat la sol·licitud (MT); la justificació o seguiment (MT i ME); i l’informe conclusiu (MT i ME).

Lloc realització curs

Barcelona Growth Centre C/Sancho d´Àvila cantonada C/Roc Boronat Barcelona 08018

Dilluns 29 de Juny de 2015

15:30 – 19:30   (Barcelona Growt)

Obertura inscripcions: 14/06/2015 00:00h

Més informació

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d’identitat del país d’origen.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l’entrada a l’aula un cop passats 15 minuts de l’inici de l’activitat.

En cas que no puguis assistir a l’activitat, cal que et donis de baixa amb 12 hores d’antelació a través del correu electrònic empresa@barcelonactiva.cat, per que un altre usuari pugui aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Informació extreta de: http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/edit.do?codiIdioma=1&id=711052&id_activitat_mestre=660668&dia=25&mes=5&any=2015