El CIT Catalunya 2020 estructura el seu pla d’acció mitjançant els grups de treball de caràcter sectorial, jornades tècniques i exposicions.

En aquest sentit, s’han configurat un total de 7 grups sectorials, cadascú d’ells relatiu a un eix de l’estratègia RIS3CAT. Així mateix, s’han creat quatre grups de treball intersectorials, sent aquests: Educació i Coneixement, Propietat Intel•lectual, Clústers emergents i ecosistema.

El CIT Catalunya 2020 es compon dels següents grups de treball:

1) Alimentació (cordinadora grupa de treball: Yvonne Colomer)

2) Energia i Recursos

3)  Sistemes Industrials (coordinador grup de treball: Pere Homs)

4)  Mobilitat sostenible (coordinador grup de treball: Ramón Pruneda)

5) Indústries de la salut

6) Indústries del Disseny (coordinadora grup de treball: Eugènia Martí)

7) Clústers Emergents  (coordinador grup de treball: Xavier Guitart)

8) Emprenedoria  (coordinador grup de treball: Sergio Marco)

9)  Ecosistema (coordinador grup de treball: Fernando  Iglesia)

10) Propietat Intel·lectual  (coordinador grup de treball: Enric Batalla)

11)  Educació i coneixement  (coordinador grup de treball: Francesc Noguera)

Amb més de 100 persones implicades, els grups de treball han configurat l’agenda del CIT Catalunya 2020.

El diferents Grups de Treball generaran els respectius informes de conclusions. Aquests informes configuraran el document final del CIT que serà presentat a la Jornada de Cloenda.

La finalitat d’aquest document és la d’exposar les oportunitats i reptes de la innovació tecnològica a Catalunya així com la identificació de les tecnologies KET que facilitin aquesta innovació.

Aquest document formarà part dels resultats del programa “Catalunya Industrial: Un objectiu compartit”.