Els objectius estratègics són:

  • Esdevenir el punt de trobada dels agents i entitats relacionades amb la innovació tecnològica i la seva transferència a la resta de sectors de la societat catalana per a la reflexió estratègica de la situació actual de l’ecosistema nacional d’innovació i la seva estratègia i pla d’acció per a l’horitzó 2020.
  • Promoure el diàleg entre els integrants de la quàdruple hèlix per tal de diagnosticar l’estat de la qüestió en termes d’innovació tecnològica en cadascun dels sectors considerats i fixar-ne els reptes.
  • Dinamitzar els sectors locomotors de l’economia catalana gràcies a la difusió i valorització de la innovació tecnològica disponible, la promoció dels agents i empreses relacionades i la visibilitat de l’impacte en la millora competitiva de la tecnologia i el coneixement.
  • Promoure una reflexió i la contribució a les estratègies a seguir per promoure la cultura de la innovació en la ciutadania, les empreses, l’administració i en general, en la societat catalana.

Els objectius operatius són:

  • Identificar els reptes i els projectes estratègics de cadascun dels sectors econòmics per tal de promoure’ls dins l’agenda 2020.
  • Mostrar les oportunitats i els models de negoci que sorgiran en el mitjà i llarg termini en relació amb els processos d’innovació tecnològica.
  • Identificar, mostrar i posar en sincronia els recursos operatius del país en termes d’innovació tecnològica.
  • Establir un full de ruta per assolir el repte que Catalunya esdevingui el Hub de la Innovació i el Coneixement del Sud d’Europa el 2020 i assolir els consensos necessaris per posar-lo en marxa.

La memòria del projecte

En el següent enllaç us podeu descarregar la memòria completa del Cicle per la Innovació Tecnològica Catalunya 2020: memòria del projecte