El Cicle de la Innovació Tecnològica de Catalunya, iniciativa que rep el suport del Departament d’Empresa i Ocupació, i sota la direcció tècnica del CTecno, neix amb l’objectiu d’endegar un debat que defineixi les potencialitats de la innovació tecnològica catalana, avanci les oportunitats i reptes a l’horitzó 2020, la capacitat actual de les empreses tecnològiques així com les dificultats que obstaculitzen la seva activitat d’innovació.

Tot allò des d’un punt de vista integral en el que participen els actors de la quàdruple hèlix: empresa, acadèmia, sector públic i societat civil. Tot allò amb el propòsit d’enriquir i impulsar la futura agenda d’innovació tecnològica de Catalunya en línia amb l’estratègia per a l’especialització intel•ligent de Catalunya, RIS3CAT.