En el marc de l’Estratègia Europea 2020 es reconeixen com a principal força impulsora del desenvolupament europeu a les Key Enabling Technologies (KET), tecnologies facilitadores essencials que permeten estar a l’avantguarda de la gestió de la transició cap a una economia baixa en carboni i basada en el coneixement.

Les tecnologies identificades a les KET són la nanotecnologia, la micro i nanoelectrònica, materials avançats, biotecnologia i fotònica, i les TIC com a tecnologies d’impacte transversal. Aquestes tecnologies juguen un paper important en la R+D, la innovació i les estratègies de dispersió de moltes indústries i es consideren crucials per garantir la competitivitat de les indústries europees en l’economia del coneixement.

El Cercle Tecnològic de Catalunya, CTecno, La Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, SEBAP, i la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya, XPCAT, organitzen el Cicle de Trobades KET amb l’objectiu de mostrar a l’empresa catalana, i a la societat en general, els avanços actuals en aquestes tecnologies clau a Catalunya i la seva aplicació real a l’empresa.

A continuació els centres visitats:

Llista d’activitats de Visites Ket

2014